Olağanüstü genel kurul toplantısı 2022

Yönetim kurulumuz 10/03/2022 tarihinde saat 17:00’da yönetim kurulu başkanımız Velat ŞEN’nin başkanlığında toplanarak;
Derneğimiz olağanüstü genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 8/Nisan/2022 Cuma günü saat 17:00’da Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 15/Nisan/2022 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılmasına; bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündeminin yönetim kurulumuz tarafından tespit edilecek dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerine SMS ile ve internet sayfamızdan bildirilmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Gündemi: 
1. Yoklama ve açılış,
2. Divan heyeti seçimi,
3. Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması,
4. Dernek zorunlu organlarının seçimi,
5. Tüzük değişikliği
6. Dilek, temenniler ve kapanış.