Çocuklarımızın eksik aşılarını mutlaka yaptıralım. Çocukluk dönemi aşıları hayati önem taşır, ölüm riski barındıran birçok hastalıktan korur. Sadece kendi çocuğumuzu değil tüm toplumu düşünmemiz gerektiği için aşılarımızı yaptırmalıyız. Unutmamalıyız ki çok ciddi ölümlere neden olan çiçek hastalığı, çocuk felci, kızamık ve tetanoz aşıları ile birlikte insan ömrü on beş yıl birden uzadı !

www.amidahaber.com

www.diyarbakirgazete.com

Doğu Pediatri kongremiz bünyesinde geçen sene 897 filmin katılımıyla “Kadrajımdan Çocuk Kısa Film Yarışması” gerçekleştirmiştik.
Yoğun talep ve halkımızdan gelen ilgiyle bu sene daha geniş kitlelere ulaşmak adına yarışmamız festival olarak yoluna devam edecektir.
2. Uluslararası katılımlı Kadrajımdan Çocuk Kısa Film Festivalimize şimdiden 78 ülkeden 600'e yakın film başvurmuştur.

Katılmak için tıklayınız.

Yönetim kurulumuz 10/03/2022 tarihinde saat 17:00’da yönetim kurulu başkanımız Velat ŞEN’nin başkanlığında toplanarak;
Derneğimiz olağanüstü genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 8/Nisan/2022 Cuma günü saat 17:00’da Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 15/Nisan/2022 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılmasına; bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündeminin yönetim kurulumuz tarafından tespit edilecek dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerine SMS ile ve internet sayfamızdan bildirilmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Gündemi:
1. Yoklama ve açılış,
2. Divan heyeti seçimi,
3. Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması,
4. Dernek zorunlu organlarının seçimi,
5. Tüzük değişikliği
6. Dilek, temenniler ve kapanış.