Misyon Ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında;

 • Hizmet veren sağlık çalışanlarının bilimsel kalite ve standartizasyonunun artmasına ve çocuk sağlığının gelişmesine katkıda bulunmak; bu amaçla, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında toplantı, eğitim, araştırma faaliyetleri ve diğer bilimsel aktiviteleri yapmak ya da desteklemek,
 • Bilimsel ve etik değerleri ışığında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili sağlık politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Üyelerimizin mesleki saygınlığını ve özlük haklarını iyileştirmek.
 

VİZYONUMUZ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında;

 • Önlenebilir hastalıkları en aza indirmek,
 • Hastaların kaliteli hizmet alabilmesi için gereken politikalara ve faaliyetlere destek olmak,
 • Hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kendilerini geliştirebilmeleri için destek olmak,
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında önder olup danışmanlık yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından tanınan ve takdir edilen bir dernek olmaktır.
 

İLKELERİMİZ

 1. Bilimsel ve etik kurallara uyum
 2. Saydamlık ve hesap verebilirlik
 3. Sağlık çalışanlarının ve hastaların haklarına; çevreye ve emeğe saygı
 

AMAÇLARIMIZ

Çocuk sağlığını geliştirmek için;

 1. Eğitim faaliyetleri ile eğitimin iyileşmesini desteklemek
 2. Bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek
 3. Bilimsel ve etik kurallar ışığında ulusal sağlık politikalarını geliştirmek ve destek olmak
 4. Mesleki saygınlığı, özlük haklarını ve etik değerleri en üst düzeye yükseltmek
 5. Etkin ve katılımcı örgütlenme